• En
 • item_logo

  התפלגות חרדים בישובים

  לוח מחוונים המציג את התפלגות החרדים בישראל לפי רשויות וזרמים.

  לוח מחוונים מוניציפלי המבוסס על נתונים מינהליים ודפוסי הצבעה. בלוח מוצגים נתוני התפלגות החרדים ביישובי ישראל הניתנים לתצוגה אינטראקטיבי לפי רשויות וזרמים.

  1. התפלגות חרדים ביישובים (נתוני חינוך) –  (1) תצוגת נתוני אוכלוסיית היישובים לפי מספר התושבים ביישוב, שיעור וכמות החרדים ביישוב, ושיעור ארצי של החרדים ביישוב. (2) תצוגת נתוני התושבים החרדים בכל יישוב לפי זרם (3) תצוגה גיאוגרפית של יישובים בהם מתגוררים חרדים.
  2. התפלגות חרדים ביישובים (נתוני הצבעה לבחירות) – תצוגת נתוני הצבעה למפלגות חרדיות בכל יישוב לפי מפלגה  לצד תצוגה גיאוגרפית של היישובים

  מקור:

  נתונים מנהליים – עיבודי המכון החרדי לנתונים שפורסמו במחקרם של איתן רגב וגבריאל גורדון, בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, "שוק הדיור החרדי ופרישתה הגאוגרפית של האוכלוסיה החרדית בישראל" (2020), עמ' 28-33

  נתוני בחירות – עיבודי המכון החרדי לנתוני ההצבעה לכנסת ה-23 מתאריך 2.3.2020 כפי שהופיעו באתר הועדה


  השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח, וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות.

  כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש, אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected]

  דשבורדים נוספים שעשויים לעניין אתכם

   item_logo
   מדדי איכות חיים
   עבור לדשבורד
   item_logo
   דמוגרפיה
   לוח מחוונים דמוגרפי המבוסס על נתוני תחזית האוכלוסייה בישראל עד לשנת 2065 שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   תחום מוניציפלי
   לוח מחוונים המציג מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   בחירות
   מגמות הצבעה בישראל 2013-2022
   עבור לדשבורד
   item_logo
   השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות
   לוח מחוונים המציג את התפלגות תחומי הלימוד ומספר הסטודנטים החרדים בישראל
   עבור לדשבורד
   item_logo
   תעסוקה
   לוח מחוונים המציג מדדים שונים מתחום התעסוקה, ומאפשר לנתח את תמונת המצב ומגמות התעסוקה בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים.
   עבור לדשבורד
  דילוג לתוכן