• En
 • item_logo

  תחום מוניציפלי

  לוח מחוונים המציג מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.

  לוח מחוונים מוניציפלי המבוסס על עיבודי נתוני קובץ רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעודכן לשנת 2018. בלוח מוצגים מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.

  1. מדדים כלליים – לוח מדדים מוניציפליים המוצגים לפי יישוב. ניתן לסינון לפי מדד ומעמד היישוב.
  2. הכנסות והוצאות-
   • תמונת מצב סוציו-דמוגרפית יישובית – תצוגת נתונים סוציו-דמוגרפיים יישוביים: מספר משקי הבית, ממוצע הנפשות למשק בית, בני 15 ומעלה ביישוב ואחוז המועסקים מחוץ ליישוב.
   • תמונת מצב כלכלת תושבים יישובית – תצוגת נתוני הכנסות והוצאות לנפשות ולמשקי ביית בכל יישוב.
  3. התפלגות גילאית – תצוגת המבנה הגילי בכל יישוב.

  מקור:

  קובץ רשויות לעיבוד לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


  השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח, וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות.

  כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש, אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected]

  דשבורדים נוספים שעשויים לעניין אתכם

   item_logo
   מדדי איכות חיים
   עבור לדשבורד
   item_logo
   בחירות
   מגמות הצבעה בישראל 2013-2022
   עבור לדשבורד
   item_logo
   התפלגות חרדים בישובים
   לוח מחוונים המציג את התפלגות החרדים בישראל לפי רשויות וזרמים.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   דמוגרפיה
   לוח מחוונים דמוגרפי המבוסס על נתוני תחזית האוכלוסייה בישראל עד לשנת 2065 שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   תעסוקה
   לוח מחוונים המציג מדדים שונים מתחום התעסוקה, ומאפשר לנתח את תמונת המצב ומגמות התעסוקה בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות
   לוח מחוונים המציג את התפלגות תחומי הלימוד ומספר הסטודנטים החרדים בישראל
   עבור לדשבורד
  דילוג לתוכן