• En
 • item_logo

  תעסוקה

  לוח מחוונים המציג מדדים שונים מתחום התעסוקה, ומאפשר לנתח את תמונת המצב ומגמות התעסוקה בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים.

  בלוח מוצגים מדדים שונים של תעסוקה בישראל בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין מדדי התעסוקה, ולנתח את מגמות התעסוקה בשנים שונות לפי קבוצות אוכלוסייה (חרדים, ערבים ויהודים שאינם חרדים), גיל, מגדר, ויישוב מגורים.

  1. מדדי תעסוקה מרכזיים – לוח לניתוח נתוני שיעורי תעסוקה, שכר, ענפים כלכליים, משלח יד ועוד, לפי מאפייני קבוצת אוכלוסייה, מגדר, גיל ויישוב
  2. שכר ושעות עבודה – לוח לניתוח נתוני שכר, שעות עבודה ומאפייני עבודה בחלקיות משרה לפי מאפייני קבוצת אוכלוסייה, מגדר, גיל ויישוב
  3. תמונת מצב תעסוקת חרדים – תצוגת מדד רבעוני מעודכן של מאפייני תעסוקה שונים של נשים וגברים חרדים, כמו שיעור תעסוקה, מספר מועסקים ושיעורי אבטלה בהשוואה לנשים וגברים יהודים שאינם חרדים וערבים.
  4. מגמות מדדי תעסוקה לאורך זמן – לוח לניתוח השוואתי לאורך שנים של מדדי תעסוקה מרכזיים של קבוצות אוכלוסייה לפי מגדר, גיל ויישוב מגורים.
  5. תמונת מצב עדכנית להשוואה – תצוגת מדדי תעסוקה מרכזיים רבעוניים מעודכנים לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר.

  מקור: סקר כוח אדם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


  השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח, וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות.

  כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש, אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected]

  דשבורדים נוספים שעשויים לעניין אתכם

   item_logo
   התפלגות חרדים בישובים
   לוח מחוונים המציג את התפלגות החרדים בישראל לפי רשויות וזרמים.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   דמוגרפיה
   לוח מחוונים דמוגרפי המבוסס על נתוני תחזית האוכלוסייה בישראל עד לשנת 2065 שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   בחירות
   מגמות הצבעה בישראל 2013-2022
   עבור לדשבורד
   item_logo
   מדדי איכות חיים
   עבור לדשבורד
   item_logo
   השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות
   לוח מחוונים המציג את התפלגות תחומי הלימוד ומספר הסטודנטים החרדים בישראל
   עבור לדשבורד
   item_logo
   תחום מוניציפלי
   לוח מחוונים המציג מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.
   עבור לדשבורד
  דילוג לתוכן