נייר עמדה של בכירים אקדמאים מנסה להקל את הדרישה החד משמעית לתואר כתנאי סף.”נייר עמדה שנושאו ‘דרישת תואר אקדמי כתנאי סף במכרז למשרה בשירות הציבורי’, אשר נכתב על ידי פרופ’ יורם מרגליות, ניצה (קלינר) קסיר ואליהו ברקוביץ מהמכון החרדי למחקרי המדיניות, מציע חלופה לדרישה לתואר אקדמי בשירות הציבורי בחלק מהמשרות. בשיחה עם ‘משפחה’ מסביר פרופ’ מרגליות את הצעתו: “כתבתי על כך שמטרת המדינה להשיא (להביא למקסימום) את רווחת כל התושבים”, אומר מרגליות. “הממשלה עושה את זה בין השאר באמצעות עובדי ציבור במגזר הציבורי. עובדי הציבור מפעילים את המשרדים שאמורים לדאוג לפתור כשלי-שוק שונים ובראשם כשל המימון של מוצרים ציבוריים, ולקדם צדק חלוקתי. כאמור לעיל המדינה אמורה להשיא את הרווחה. הרווחה  וללת גם צדק חלוקתי”. רווחת התושבים, כך ציינו החוקרים במאמר, עולה כאשר תפוקת עובדי הציבור עולה. זו הסיבה שהמדינה מחפשת את העובדים המתאימים ביותר לתפקיד: כדי שיבצעו אותו באופן היעיל ביותר לציבור. אך מנגד רווחת התושבים עולה גם כאשר מקודם צדק חלוקתי, ולכן יש לאזן בין שתי המטרות הללו. “כדי לקדם צדק חלוקתי המדינה צריכה לבחון את השימוש בכל הכלים שעומדים לרשותה. אחד הכלים שיש לשקול את השימוש בהם הוא היות המדינה מעסיק גדול מאוד במשק. אין סיבה שלא תשקול את השימוש גם בכובעה כמעסיק”, אומר מרגליות. “לכן אם אנחנו מגיעים למסקנה שמסיבות שונות יש קושי להכשיר אוכלוסיות מסויימות ברמה של תואר אקדמי, יכול להיות שראוי, כדי להשיא את רווחה החברתית, להשקיע יותר בבחינה מהם הכישורים הנדרשים לכל תפקיד ותפקיד, ובבחינה של ההתאמה של הפרט שמגיש מועמדות, מאשר היה ראוי לעשות כן אם התואר האקדמי היה שכיח במידה דומה בכל האוכלוסיות במדינה”.

 

לכתבה המלאה:

משפחה: בתואר ובפועל (6.6.2019)

 

מחקרים קשורים לכתבה: