לפי מחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות, בין הסיבות למספר השעות הנמוך אצל החרדית, ניתן למצוא ריבוי נשים המועסקות בעבודות חלקיות ונשים רבות בתחומי ההוראה (32% בקרב חרדיות מול 11% בקרב חילוניות), שבהן שעות המשרה המלאה נמוכות מהממוצע.
מנתוני הלמ”ס עולה כי ב-2012 השתכרה אישה חרדית 5,284 שקל בחודש בממוצע, ואילו בסוף 2017 השכר הממוצע קפץ ל-7,527 שקל. למרות הזינוק, המשכורת הממוצעת של החרדיות נמוכה מממוצע של כלל הנשים בישראל.

לפי מחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות, בין הסיבות למספר השעות הנמוך אצל החרדית, ניתן למצוא ריבוי נשים המועסקות בעבודות חלקיות ונשים רבות בתחומי ההוראה (32% בקרב חרדיות מול 11% בקרב חילוניות), שבהן שעות המשרה המלאה נמוכות מהממוצע.

 

לכתבה המלאה:

דה מרקר: בתוך חמש שנים: קפיצה של 42% בהכנסה החודשית של חרדיות עובדות (טלי חרותי- סובר, 7.5.2019)

 

מחקרים קשורים לכתבה:

בין בחירה לאין בחירה – מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות – ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי.