סיוע לזולת היא תופעה יחסית נפוצה בישראל, הן בתרומה כספית והן בפעילות התנדבותית. החברה החרדית מתאפיינת בשיעורי תרומה והתנדבות גבוהים יותר משאר קבוצות האוכלוסייה, 89 אחוזים תורמים ו-38 אחוזים מדווחים על פעילות התנדבותית. מחקר חדש של ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר מהמכון החרדי למחקרי מדיניות בוחן את הקשר שבין תרומה כספית לפעילות התנדבותית בקבוצות האוכלוסייה השונות בחברה היהודית. המחקר אף בוחן את הקשר שבין שני סוגי הסיוע – האם אלו פעולות משלימות או תחליפיות, והאם יש שוני בטיב הקשר בין פעולות אלו בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בחברה היהודית.

 

לכתבה המלאה:

ביזנעס: גם המחקר קובע: החרדים מתנדבים יותר ותורמים יותר (לאה אפרתי, 12.2.2019)

 

מחקרים קשורים לכתבה: 

סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות: דרכי סיוע משלימות או תחליפיות? – ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר (2019)