מחקר חדש שערך “המכון החרדי למחקרי מדיניות” לרגל יום המתנדב הבינלאומי שצוין לאחרונה ובדק את שיעורי ההתנדבות בישראל, מגלה כי ככל שמידת הקרבה לדת עולה, כך גדלה הנכונות להתנדב ולתרום לזולת – הן במונחי “זמן” – תרומה באמצעות פעילות פיזית והן במונחי “כסף”. המחקר, שבוצע על ידי ניצה קלינר קסיר – המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניתח את נתוני הסקר החברתי של הלמ”ס בשנים 2015–2017  ובחן את הקשר שבין תרומה להתנדבות בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בחברה היהודית. מהנתונים עולה כי ישראל היא “מדינה של מתנדבים”, כ-64% מאוכלוסיית ישראל מסייעים לזולת באמצעות תרומה כספית או פעילות התנדבותית, כאשר 59% תורמים תרומה כספית ו-21% מתנדבים.

 

לכתבה המלאה:

ביזנס, קו עיתונות: דתיים יותר – מתנדבים יותר, תורמים יותר (איציק מצרפי, 20.2.2019)

 

פרסום במקומות נוספים:

השבוע בירושלים, קו עיתונות: דתיים יותר – מתנדבים יותר, תורמים יותר (איציק מצרפי, 20.2.2019)

השבוע בפתח-תקוה, קו עיתונות: דתיים יותר – מתנדבים יותר, תורמים יותר (איציק מצרפי, 22.2.2019)

 

מחקרים קשורים לכתבה: 

סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות: דרכי סיוע משלימות או תחליפיות? – ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר (2019)