המשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר, הופיעה בתכנית הערב החדש בהנחיית דן מרגלית לשיחה אודות “איכות חיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית”.