ב־10 ביולי 2017 פורסמה כתבה מאת טלי חרותי-סובר בדה-מרקר על מחקר על “תרבות ועוני בחברה החרדית”, שפורסם במכון ונערך על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.

נכון ל-2015, שיעור העוני בישראל הוא 21.7% מהאוכלוסייה. זהו השיעור הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות. שיעור העוני בקרב החברה החרדית ב-2015 היה 52.4%. ב-1998 היה שיעור העוני בקרב החרדים 38% בלבד, ובשלושת העשורים האחרונים הוא מתמשך ופרמננטי, על אף תשלומי ההעברה (הקצבאות השונות) והטבות המס, שצמצמו את היקף העוני ב-13%. כך על פי מחקר שערכו ניצה קלינר קסיר ואסף צחור שי, חוקרים במכון החרדי למחקרי מדיניות.

 

לכתבה המלאה:

דה מרקר: חרדים בישראל: עניים יותר, תורמים יותר – ומרוצים יותר (טלי חרותי-סובר, 9.7.2017)

 

מחקרים קשורים לכתבה:

על תרבות ועוני בחברה החרדית – ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי