הכתב לענייני עבודה של דבר ראשון, ניצה צבי כהן, פירסם כתבה בעקבות פירסום המחקר על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם שנערך על ידי ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.

“שיעור העובדים החרדים המאוגדים בארגון עובדים נמוך יותר מאשר בשאר המגזרים – כך עולה ממחקר שפירסם לאחרונה המכון החרדי למחקרי מדיניות. המחקר, שאמנם מבוסס בחלקו על נתונים משנת 2012, מצא כי בשנה זו עמד שיעורם של העובדים החרדים המאוגדים על 18%, לעומת 27% באוכלוסיה הכללית. שיעור העובדות המאוגדות במגזר גדול יותר מזה של העובדים הגברים – 20% מהנשים לעומת 14% מהגברים. מבין החרדים המאוגדים, הארגונים הבולטים הם ארגוני המורים (60%) ולאחר מכן ההסתדרות הכללית (30%). את המחקר ערכו ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, על בסיס עיבוד לנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2012”.

 

לכתבה המלאה:

דבר ראשון: חרדים לפרנסתם (ניצן צבי כהן,2.1.2017)

 

מחקרים קשורים לכתבה:

על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם – ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי