למרות הפערים החומריים: נתונים מפתיעים למדי במדד איכות החיים 2019 שמפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות. החוקרים ניצה (קלינר) קסיר, דמיטרי רומנוב, אסף צחור שי, שקד אדר, צחי בן-שימול ונעם מרשה גילו במדד איכות החיים 2019, כי איכות החיים היחסית של האוכלוסייה החרדית אינה מאוד שונה מזו של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. איכות החיים היחסית של האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית ממשיכה להיות הגבוהה ביותר, ושל האוכלוסייה הערבית עודנה הנמוכה ביותר. חרף הפערים המשמעותיים הקיימים ברמת החיים החומרית.

 

לכתבה המלאה:
ביזנעס: מדד: איכות החיים של החרדים אינה מאוד שונה משל החילונים (חיליק ברקוביץ, 23.10.2019)

 

מחקרים קשורים לכתבה: