בהמשך לפרסום המדד החברתי כלכלי של הרשויות המקומיות בישראל והמדד הנמוך המאפיין את הערים החרדיות, ראיין רועי כ”ץ את יצחק פינדרוס שהיה בעברו ראש עיריית בית עלית ומ”מ ראש עיריית ירושלים, על הקשיים בניהול ערים חרדיות.

לשמיעה של הראיון:

רדיו תל אביב: ראיון בתכנית הכלכלית של רדיו תל אביב (רועי כ”ץ, 2.12.2018)