בעקבות מחקרם של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור- שי, התפרסם מחקר בעיתון, “מקור ראשון” על מצב העוני בחברה החרדית בישראל. מנתוני המחקר- סל הוצאות מצומצם ומוזל, עזרה הדדית והתנדבות מפחיתים מ”העוני הסובייקטיבי” בקרב האוכלוסייה החרדית, בניגוד לנתוני העוני המדאיגים במדדים המקובלים.

 

לכתבה המלאה:

מקור ראשון: מחקר: במגזר החרדי, תחושת העוני נמוכה בציבור החרדי (מנדי גרוזמן, 17.9.2017)

 

מחקרים קשורים לכתבה: