ב-7.9.2017 פורסמה כתבה בעיתון “משפחה” בנושא מס השוויון שהוצע על ידי המכון. שבוע לאחר מכן פורסמה כתבת המשך, בעקבות הכנס בנושא.

לכתבת ההמשך מתאריך 14.9.2017

לכתבה מתאריך 7.9.2017

תמונה: עזרא טרבלסי