מחקר חדש של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, בחן את מימדי העוני החרדי ביחס למדינה כולה. מנתוני המחקר ניתן לראות כי העוני בחברה החרדית עולה על שיעור העוני הכללי בעשרות אחוזים. אך למרות הכל, החרדים יותר מאושרים, ופחות ‘סובלים’ מתחושות הלוואי של העוני. החוקרים קוראים לפוליטיקאים: “אל תכפו על החברה החרדית שינויים תעסוקתיים שאינם מותאמים תרבותית”.

 

לכתבה המלאה:

משפחה: עניים יותר סובלים פחות (יעקב פלבינסקי, 13.7.2017)

 

מחקרים קשורים לכתבה: