ניצה (קלינר) קסיר, עמיתה בכירה במכון החרדי הופיעה בתכנית “ערב חדש” עם הראל סג”ל ושוחחה עימו בנושא מחקר העוני שפירסם המכון החרדי, מחקר משותף של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי.