אסף צחור-שי, חוקר בכיר במכון, התראיין בקול ברמה על איכות החיים בערים הגדולות בישראל בעקבות פרסום מדדי איכות החיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לראיון המלא (25.2.2019):