בראיון ב’קול ברמה’ הציגה ניצה (קלינר) קסיר  ובראיון שנערך עם אסף צחור-שי הוצגו ממצאי המחקר שערכו ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר, בנושא התנדבות ותרומות באוכלוסיות שונות בחברה היהודית.

קול ברמה: שיחה על המחקר עם ניצה (קלינר) קסיר (11.2.2019)

קול ברמה: שיחה על המחקר עם אסף צחור-שי (12.2.2019)

למחקר: 

סיוע לזולת בתרומה ובהתנדבות: דרכי סיוע משלימות או תחליפיות? – ניצה (קלינר) קסיר, אסף צחור-שי ושקד אדר (2019)