קיומו של מכון מחקר חרדי, היודע לשלב בין איסוף הנתונים, פרשנותם והצגתם הנכונה, הוא צו השעה. במאמר חדש שנכתב בעקבות המחקר של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, בחן הכותב את העוני בחברה החרדית, והראה את הפער הקיים בין נתוני העוני הרשמיים למצב הפועל של העוני בחברה החרדית.

 

לכתבה המלאה:

ביזנס: קיומו של מכון מחקר חרדי הוא צו השעה (ד”ר חיים זיכרמן, 17.9.2017)