קיומו של מכון מחקר חרדי, היודע לשלב בין איסוף הנתונים, פרשנותם והצגתם הנכונה, הוא צו השעה. (ד”ר חיים זיכרמן; קו עיתונות דתית, מוסף ביזנס 19/7/17). במאמרו התייחס זיכרמן למחקר של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי, שבחן את העוני בחברה החרדית, והראה את הפער הקיים בין נתוני העוני הרשמיים למצב הפועל של העוני בחברה החרדית.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

דר חיים זיכרמן קו עיתונות דתית

צילום: אלי קובין