הם דווקא עובדים יותר, נוטלים הכי הרבה משכנתאות ומעשנים הכי מעט. מחקר של המכון החרדי מנפץ כמה סטריאוטיפים, ומחזק כמה אחרים.

ממון שישי 11.5.18