Binyamin Rose מ-Mishpacha מדווח על כנס אילת ה-12 לעיתונות, ובפרט על חלק מהדברים שנאמרו במושב “שבט אחים – מלחמת השבטים בחברה הישראלית“. במושב זה שאותו הנחתה רינה מצליח, חברת החדשות, השתתפו ניצה (קלינר) קסיר, המכון החרדי למחקרי מדיניות; בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות; זוהיר בהלול, עיתונאי וח”כ לשעבר; תמר אסרף, דוברת מ”א מטה בנימין; שאול יהלום, ח”כ לשעבר; וצגה מלקו, כאן.

לכתבה:

 Mishpacha: A Battle of Ideas (Binyamin Rose, 28.11.2018)

לתכניה ולצפייה במושבי הכנס (באתר אגודת העיתונאים):