תמונות מכנס “על עובדים מאוגדים, חרדים ומה שביניהם”, כנס שהתמקד במחקר של ניצה (קלינר) קסיר ואסף צחור-שי