אנשי מחלקת המטבע בבנק ישראל בראשות ד”ר אילן שטיינר הגיעו למכון החרדי למחקרי מדינות והשתתפו ביום עיון שעסק בהצגת הכלכלה החרדית ודפוסי השימוש במזומן הקיימים בה.

את היום פתח יו”ר המכון אלי פלאי שברך והציג את חזונו של המכון, והמשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר שהציגה את מודל העבודה הייחודי של המכון.

לאחר הצגת המכון הרצתה קסיר על אופני ההתנהלות הייחודיים של הכלכלה החרדית. מהנתונים שהציגה עולה, בין היתר, כי על אף שרמת ההכנסות בחברה החרדית היא נמוכה באופן משמעותי ושיעורי העוני הנמדדים בה גבוהים עד מאוד, ניתן לראות כי משקי הבית במגזר החרדי מתנהלים באופן מחושב, והיקף הוצאותיהם לצריכה נמוך באופן משמעותי מאשר במגזר הכללי. כמו כן, שיעור החוסכים מההכנסה השוטפת מקרב משקי הבית במגזר החרדי גבוה מהמצופה ביחס לרמת ההכנסה ואף נמצא בשנים האחרונות בעלייה.

על רקע הנתונים, הציגה קסיר את דפוסי ההתנהלות הכלכלית המתבססת רבות על סיוע ועזרה מהקהילה, ועל מנגנונים קהילתיים של רכישות מרוכזות המסייעות להפחית את העלויות המוטלות על הלקוחות. דפוסי התנהלות אלו מתבססים במקרים רבים על שימוש בכסף מזומן, ועל גורמים נוספים שאף הם מביאים לעלייה בשיעור השימוש במזומן כגון: שימוש במזומן ככלי להתנהלות כלכלית נבונה עבור בעלי הכנסה נמוכה, שימוש מועט בחשבונות בנק מטעמים הלכתיים, חשיפה נמוכה לאמצעים דיגיטליים, שימוש רב של ילדים במזומן לקניות עבור משק הבית, תרומות והלוואות בין פרטים שמתנהלים במזומן ועוד.

להורדת המצגת המלאה:
ניצה (קלינר) קסיר – בנק ישראל מחלקת המטבע – כלכלת החברה החרדית, פברואר 2018

 

לאחר מכן, נערך פאנל ושולחן עגול בנושא השימוש במזומן בעסקים הפועלים בקרב החברה החרדית. בפאנל השתתפו דיין בכיר לדיני ממונות מבית דינו של הרב קרליץ בבני ברק, ישראל גוטמן – יועץ כלכלי למשקי בית במגזר החרדי מארגון מסילה, זאבי ויינריך – מנהל סניף ברשת “יש”, ויצחק חסדיאל – מנהל מגזרים יחודיים בבנק לאומי שאף ניהל בעבר סניפים שונים של הבנק בריכוזים חרדים בירושלים ובבני ברק. המשתתפים בפאנל הציגו את הבעיות ודנו באתגרים השונים הקיימים בנושא השימוש במזומן במגזר החרדי והאפשרויות השונות להביא לצמצום השימוש בו.

בהמשך היום, התקיים סיור משותף של אנשי המכון ונציגי הבנק בישיבת מיר בירושלים. במהלך הסיור הם בקרו בבנין הישיבה ונפגשו עם מנהלי גמ”ח הכספים “אהבת חסד” הפועל בסמוך לישיבה ונציגי הארגונים המנהלים את מערך המכירות הקהילתיות הנרחב שקיים בישיבה ומספק מידי חודש מוצרי יסוד וצריכה עבור אלפי תלמידי ואברכי הישיבה. ראשי הארגונים והגמחי”ם הציגו בפניהם את מודל הסיוע הקהילתי אותו הם בנו, ודנו בבעיות השונות המקשות על התנהלותם.