הכנס התמקד בחשיפה ראשונה של פרויקט מדידת איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית, מאת: ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב. בפרויקט ייחודי זה פותחה מערכת מדדים להערכת איכות החיים של שלוש אוכלוסיות המרכיבות את הפסיפס הרב-גוני של החברה בישראל – חרדים, יהודים שאינם חרדים וערבים. הפרטים המשתייכים לאוכלוסיות אלה שונים זה מזה בהיבטים רבים, אך יש להם מכנה משותף שעליו אין עוררין: כולם חפצים ברווחה אישית, בהרמוניה חברתית ובצמיחה כלכלית – לחיות באושר ובעושר, כמו באגדות.

במסגרת הפרויקט נערכה השוואה מקיפה בין האוכלוסיות השונות במדדים רבים של איכות חיים, ותוצאותיה מדגישות את המאפיינים הייחודיים של המגזרים בחברה הישראלית.

“השורה התחתונה” של הפרויקט היא מדד מצרפי אשר מספק תשובה סטטיסטית מקיפה לשאלה פילוסופית כמעט: מה איכות החיים שלנו?