בשנים האחרונות, וביתר שאת בחקיקת תכנית “נטו משפחה”, החלה להתבסס התפישה לפיה נקודות הזיכוי להורים אמורות להקל על משקי בית עם הורים עובדים את ההתמודדות עם יוקר המחיה.

אנו מזמינים אתכם לדיון בנייר מדיניות של המכון החרדי למחקרי מדיניות המבוסס על מחקרו של פרופ’ יורם מרגליות מאוניברסיטת תל אביב, עמית בכיר במכון, המציע לאפשר לבני זוג להעביר נקודות זיכוי בלתי מנוצלות ביניהם על מנת למצות את נקודות הזיכוי שהם מקבלים כהורים. באופן מיטבי, מוצע בנייר העמדה לבטל את נקודות הזיכוי להורים ולמסות את ההכנסה המשפחתית המאוחדת כשהיא מחולקת במספר הנפשות במשק הבית, כשהן מתוקננות באופן המבטא יתרונות לגודל והבדלים בין צריכה של מבוגרים לילדים.

את נייר המדיניות יציג פרופ’ יורם מרגליות ויגיבו עליו, בין השאר, ראש רשות המיסים עו”ד ורו”ח משה אשר וחה”כ יו”ר וועדת הכספים הרב משה גפני.

הדיון יערך ביום שלישי כ”א אלול 12.9.17 בשעות הבוקר, בפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב.

להרשמה יש ללחוץ  כאן