בדיון שהתקיים בוועדת המדע הטכנולוגיה של הכנסת, ביום ה-24.12.2018, בנושא אפליית נשים בהיי-טק, הציגה ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, הרצאה בנושא: נשים חרדיות בשוק העבודה – בדגש על ההיי-טק: נתונים, מגמות ואתגרים.

בהרצאה הציגה קסיר את ההיבטים הסוציולוגיים-תרבותיים של הנשים החרדיות, המשליכים על השתלבותן בשוק העבודה. היא הציגה נתונים על מגמות בתעסוקה ובהשכלה, נתונים על סוג ההכשרה ומקצועות הלימוד, משלחי היד וענפי התעסוקה שבהן הן משתלבות.

קסיר הציגה גם נתונים מסקר שנערך במכון החרדי למחקרי מדיניות, בקרב בוגרות סמינרים בולטים בחברה החרדית, בפרט היא השוותה בין מצבן של נשים שלמדו במסלולים של מקצועות בתחום ההיי-טק בהשוואה לנשים שסיימו מסלולים אחרים. ממצאי הסקר מלמדים כי מצבן בשוק העבודה של הבוגרות במסלול של מקצועות בתחום ההיי-טק טוב בצורה משמעותית משל מסלולים אחרים: ברמת השכר, בשביעות הרצון מהמקצוע, בהיקף המשרה, במשך הזמן שלקח עד למציאת העבודה הראשונה ועוד.

לקראת סוף ההרצאה היא הראתה נתונים על רמת השכר הממוצעת של נשים חרדיות המועסקות במשלחי יש בתחום ההיי-טק, בהשוואה לרמת השכר של נשים מאוכלוסיות אחרות. היא הציגה הסברים לפערי השכר לצד כיווני פעולה הנדרשים על מנת שרמת שכרן תעלה.

למצגת של ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – נשים חרדיות בשוק העבודה – בדגש על תעסוקה בהייטק: נתונים, מגמות ואתגרים – דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת – 24.12.2018

לדיווח על דיון הוועדה, הודעה לעיתונות (באתר הכנסת) בעברית ובאנגלית

 

לסיקור הדיון בתקשורת:

לסיקור בעקבות הוועדה (דברי ניצה (קלינר) קסיר בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת, ופעילות המכון בנושא – הקמת פורום היי-טק): 

לסיקור נוסף בתקשורת (לפני הדיון):