בכרך האחרון של כתב העת המשפטי ‘משפט, חברה ותרבות’, שעסק כולו בחברה החרדית, התפרסמו שני מאמרים של חברי המכון החרדי למחקרי מדיניות.

מאמרם של ניצה (קלינר) קסירשלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי, ‘בין בחירה לאין ברירה: מה משפיע על שעות העבודה של נשים חרדיות’, עסק בסיבות למספר שעות העבודה הנמוך של נשים חרדיות בהשוואה ליהודיות לא-חרדיות. המחקר מצא, בין היתר, שמרבית פער השעות נובע ממספר שעות קטן למשרה מלאה של מועסקות חרדיות. לצד זאת, רק חלקו הקטן של הפער נובע משיעורן הגבוה של חרדיות המועסקות במשרה חלקית.

מאמרם של יורם מרגליות ושלמה טייטלבוים, ‘ילדים כנישומים: הצעה למיסוי על פי הכנסה לנפש והשלכות על משק הבית החרדי’, מציע לבצע שינוי בשיטת המיסוי הנוכחית, מתוך תובנה שהכנסתם של הורים משמשת גם את הצריכה של ילדיהם. בשל כך, חשוב לייחס באופן מדויק את ההכנסה לנישום ולמסות לפי נפש, בשונה מהשיטה הנהוגה כיום.

כרך זה של כתב העת שעסק בחברה החרדית נערך על ידי יורם מרגליות, פרופ’ מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות, וחיים זיכרמן, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו ומנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים.

לקריאת המאמרים:

יורם מרגליות ושלמה טייטלבוים: ילדים כ”נישומים”: הצעה למיסוי על פי הכנסה לנפש והשלכות על משק הבית החרדי

ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי: בין בחירה לאין ברירה: מה משפיע על שעות העבודה של הנשים החרדיות