עבודה המתבצעת בימים אלה ביוזמת משרד הבינוי והמכון החרדי למחקרי מדיניות מעלה שב-20 שנים הקרובות מספר החרדים בישראל יגיע ל-1.9 מיליון נפש, דבר המצריך תוספת של 200 אלף יח”ד. התכנית הוצגה בשבוע שעבר בפני קבינט הדיור והמחקר יהווה חלק מתכנית הדיור הלאומית שמגבש מינהל התכנון.

השר גלנט: לכל אדם ומשפחה מגיעה הזכות לקורת גג הוגנת.

צוות מקצועי משותף למשרד הבינוי והמכון החרדי מגבש תכנית מעמיקה ומפורטת הכוללת ניתוח של כל צרכי הדיור של האוכלוסייה החרדית בישראל בראייה ארוכת טווח לפרק זמן של 20 השנים הבאות. התכנית צפויה להיכלל במסגרת תכנית הדיור הלאומית שמגבש מינהל התכנון.

בשבוע שעבר הוצגו עיקרי התכנית בפני קבינט הדיור ובפני פורום משרדי הממשלה השותפים להליך התכנון בישראל. את התכנית מובילים נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי ומטעם המכון החרדי ד”ר חיים זיכרמן וראש עיריית בית”ר עילית לשעבר יצחק פינדרוס.

שר הבינוי, יואב גלנט אמר כי “משרד הבינוי פועל למתן מענה לצרכי הדיור של החברה החרדית כמו גם לכלל האוכלוסיות בישראל. מדובר בתכנית הממפה את הביקוש הצפוי לדיור ב-20 השנים הקרובות, עם בדיקה מעמיקה של הצרכים העתידיים של המגזר החרדי. על הממשלה לפעול לתכנון ולשיווק מתאימים שיפתרו את מצוקת הדיור המשותפת לכלל האוכלוסייה. לכל אדם ומשפחה מגיעה הזכות לקורת גג הוגנת”.

התכנית בוחנת את צרכי הדיור החרדי בהתאם לתחזיות דמוגרפיות, תוך תשומת לב לשונות הקהילתית בחברה הישראלית ולשונות במגזר החרדי עצמו. לדברי מנכ”ל המשרד, אשל ארמוני, “הציבורים השונים במדינת ישראל מתייחדים בין היתר בתרבות דיור שונה, המותאמת לצרכי אותו ציבור. לציבור החרדי ישנם צרכים ומאפיינים ייחודיים, המחייבים התייחסות ומענה במסגרת ההיערכות האסטרטגית של המדינה בתחום הדיור. לאור זאת, משרד הבינוי יוזם תכנית אב כוללת לדיור לאוכלוסייה החרדית”.

זו הפעם הראשונה בה תכנית דיור מקודמת בשיתוף פעולה עם הקהילה החרדית אשר פועלת לבניית תכנית אסטרטגית מקצועית עבור עצמה. במסגרת זו התקיימו שולחנות עגולים עם גורמים בכירים במגזר החרדי, על זרמיו השונים, כמו גם בעלי מקצוע מהתחומים הרלוונטיים. לדברי נתנאל לפידות “התכנית מגובשת בדרך ייחודית של שיתוף ציבור מלכתחילה, כך שתביא למתווה מוסכם בין גופי התכנון והאוכלוסייה עבורה מתבצע התכנון”.

התכנית מצביעה על צורך של תכנון וקידום 200 אלף יח”ד עבור המגזר החרדי בטווח של 20 שנה – פועל יוצא של הכפלת האוכלוסייה החרדית בטווח זה. על פי המחקר, ב-2014 מנתה האוכלוסייה החרדית 910,500 אזרחים, שהיוו כמעט 10% מהאוכלוסייה הכללית. התחזית הדמוגרפית של המגזר החרדי לשנת 2035 עומדת על 1,891,300 חרדים, שיהוו 17.2% מכלל אוכלוסיית ישראל.

graph1

מהתכנית עולה כי על מנת להיענות לביקושים הצפויים במגזר החרדי, תצטרך המדינה להביא סל פתרונות מגוון. יו”ר המכון החרדי, אלי פלאי אמר “המיזם המשותף ליצירת פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית בישראל הוא הפעם הראשונה בה נעשית עבודת מחקר מעמיקה, המבוססת על נתונים אותנטיים פנים חרדיים, וזוכה להכרה של משרדי הממשלה השונים. אני משוכנע כי מדובר בהנחת אבן דרך משמעותית למיסלול ההכרה בצרכים הייחודיים של המגזר החרדי על זרמיו השונים. אני מברך על שיתוף הפעולה עם קובעי המדיניות, ובראשם משרד הבינוי, להתוויית מערכת יחסים מקצועית משפיעה ומקדמת”.

graph2

 

קישורים לכתבות שהתפרסמו בנושא:

logoglobsמיזם משותף של משרד הבינוי והמכון החרדי למחקרי מדיניות גיבש בחודשים האחרונים תוכנית אסטרטגית לפתרון מצוקת הדיור במגזר החרדי. התוכנית נחשפת כאן לראשונה, לאחר שעיקריה הוצגו השבוע בפני קבינט הדיור.
לכתבה המלאה

 

Logo de markerיו”ר המכון החרדי, אלי פלאי: “המיזם המשותף ליצירת פתרונות דיור לאוכלוסיה החרדית בישראל הוא הפעם הראשונה בה נעשית עבודת מחקר מעמיקה, המבוססת על נתונים אותנטיים פנים חרדיים, וזוכה להכרה של משרדי הממשלה השונים. אני מברך על שיתוף הפעולה עם קובעי המדיניות, ובראשם משרד הבינוי, להתוויית מערכת יחסים מקצועית משפיעה ומקדמת”. לכתבה המלאה

 

Logobholאז למה בכל זאת נדרשת תוכנית ספציפית לציבור החרדי? לדברי נתנאל לפידות, ראש אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי ואחד החברים בגיבוש התוכנית, “באגף תקציבים באוצר, במשרד הכלכלה, במשרד החינוך ובמשרדים אחרים כבר מבינים שצריך למצוא פתרונות שמותאים לחרדים. התכנון עצמו שונה – מרמת תקן החניה ועד לרמת מבני הציבור ועוד”. לכתבה המלאה

 

Logo7שר הבינוי, יואב גלנט אמר כי “משרד הבינוי פועל למתן מענה לצרכי הדיור של החברה החרדית כמו גם לכלל האוכלוסיות בישראל. מדובר בתכנית הממפה את הביקוש הצפוי לדיור ב-20 השנים הקרובות, עם בדיקה מעמיקה של הצרכים העתידיים של המגזר החרדי. על הממשלה לפעול לתכנון ולשיווק מתאימים שיפתרו את מצוקת הדיור המשותפת לכלל האוכלוסייה. לכל אדם ומשפחה מגיעה הזכות לקורת גג הוגנת”. לכתבה המלאה

 

Logocalcalistנתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר במשרד הבינוי שמוביל את הצוות מטעם משרד הבינוי, מסר כי “התוכנית מגובשת בדרך ייחודית של שיתוף ציבור מלכתחילה, כך שתביא למתווה מוסכם בין גופי התכנון והאוכלוסייה עבורה מתבצע התכנון”. לכתבה המלאה