• En
 • ניצה (קלינר) קסיר

  ניצה (קלינר) קסיר
  משנה ליו"ר
  ביוגרפיה

  הקימה את תחום שוק העבודה ותחום מדיניות הרווחה בבנק ישראל, ועמדה בראשם. בעלת ותק של שלושים שנה במחקרים כלכליים חברתיים. בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם קובעי מדיניות וגופים שונים בארץ ובעולם, ובעיצוב מדיניות. חברה בוועדות מדיניות שונות. עמדה בראש ועדת "כלכלה ותעסוקה" בוועדת אלאלוף.

  דירקטורית בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, חברת מועצת הרשות לשיקום האסיר, חברת הועד המנהל של עמותת נובה, חברת המועצה האקדמית של מכון המחקר של ההסתדרות, ושל התוכנית לעבודה סוציאלית תעסוקתית באוניברסיטה העברית  ועוד. פעילה חברתית, פועלת בהתנדבות במסגרות רבות ושונות, לקידום נושאים חברתיים.


  חומרים נוספים
  שיתוף
  דילוג לתוכן