• En
 • החברה החרדית – תמונת מצב 2016

  צוות החוקרים: נרי הורביץ
  דוח תמונת המצב 2016, מציג תמונת מצב עדכנית אודות היבטי החיים השונים של הציבור החרדי. תמונת המצב המוצגת במסמך מבוססת על סקירה ראשונית, אך מקיפה, של עיקרי הנתונים שנאספו בשנים האחרונות על החברה החרדית.

  נרי הורביץ, חיבר תשקיף תמונת מצב של מרקם החיים החרדי במגוון שדות והקשרי חיים. המסמך מכנס נתונים אודות החברה החרדית, ממקורות מגוונים, ובהתייחס להיבטים חברתיים, כלכליים ותרבותיים שונים. נתונים אלו משמשים את קהילת המחקר ומקבלי ההחלטות בתחום. המסמך משלב בין נתוני הסקרים הממשלתיים הגדולים לנתונים מנהליים שונים, ולמחקרים ייעודיים של גורמים הפועלים בחברה החרדית ואורג אותם יחדיו לכדי תמונה רחבה, עשירה ומפורטת.

  קרדיט תמונה: פלאש 90

  שיתוף
  צוות המחקר
  נרי הורביץ

  פרסומים נוספים שעשויים לעניין אתכם

  דילוג לתוכן