מצגת נתונים על החברה החרדית, דצמבר 2018 נתוני מפתח אודות האוכלוסייה החרדית יחד עם נתונים השוואתיים לאוכלוסיות נוספות בישראל, הנתונים […]