כל התוצאות

מדד איכות החיים המצרפי
איכות חיים
מדד השינוי באיכות החיים
איכות חיים
שיעור התעסוקה – גילי 25–64
תעסוקה
תחזיות אוכלוסייה
דמוגרפיה
שיעור המעריכים את מצב בריאותם כטוב
בריאות
פריון ילודה
דמוגרפיה
מספר נפשות במשק הבית (גודל משפחה)
דמוגרפיה
התפלגות תלמידי כיתה א' בחינוך העברי
דמוגרפיה
שיעור הנמצאים בחובות
הכנסה
שיעור המצליחים לחסוך חלק מתקציב משק הבית
הכנסה
שיעור המרוצים מהתחבורה הציבורית
מרחב ציבורי
שיעור המרוצים מהשטחים הירוקים באזור מגוריהם
מרחב ציבורי
הכנסה נטו לנפש תקנית
הכנסה
שיעור המרוצים ממצבם הכלכלי
הכנסה
שיעור המצליחים להתמודד עם בעיותיהם
רווחה ועוני
שיעור המצפים לשיפור במצבם הכלכלי בעתיד
רווחה ועוני
שביעות רצון מקשרי המשפחה
רווחה ועוני
ויתור על טיפול רפואי בשל קשיים כלכליים
בריאות
ויתור על תרופות בשל קשיים כלכליים
בריאות
נזקקות לתרופות
בריאות
נזקקות לטיפול רפואי
בריאות
שיעור המשתתפים בקורסים להכשרה מקצועית
חינוך והשכלה
שיעור בעלי דירות שלא למגורים
דיור
שיעור משקי הבית המשלמים משכנתה
דיור
שיעור משקי הבית הגרים בשכירות
דיור
שווי הדירה
דיור
שיעור המרוצים מדירת מגוריהם
דיור
שיעור המרוצים מהניקיון באזור מגוריהם
מרחב ציבורי
בעלות על ביטוח פרטי
בריאות
בעלות על ביטוח משלים
בריאות
שיעור בעלי רישיון נהיגה
מרחב ציבורי
הכנסה חודשית לשכיר
תעסוקה
שיעור הוצאה על חינוך מההכנסה הפנויה
חינוך והשכלה
שביעות רצון מהחיים
רווחה ועוני
צפיפות הדיור
דיור
שיעור בעלי תעודת בגרות או תעודה גבוהה יותר
חינוך והשכלה
שיעור בעלי תעודה אקדמית
חינוך והשכלה
מספר שנות לימוד
חינוך והשכלה
שיעור המתקשים להתלבש או להתרחץ
בריאות
שיעור המתקשים להיזכר או להתרכז
בריאות
שיעור המתקשים ללכת או לעלות במדרגות
בריאות
סך הוצאה על בריאות
בריאות
שיעור התעסוקה – גילי 15 ומעלה
תעסוקה
שכר לשעה לשכיר
תעסוקה
תעסוקה במשרה חלקית
תעסוקה
מועסקים במשרה חלקית שלא מרצון
תעסוקה
שביעות רצון מהעבודה
תעסוקה
שיעור המוציאים על תחבורה ציבורית
מרחב ציבורי
תחולת העוני
רווחה ועוני
תחושת בדידות
רווחה ועוני
בעלות על ביטוח משלים ופרטי
בריאות
שיעור המעשנים
בריאות
שיעור המרוצים מאזור המגורים
קהילה וחברה
שיעור המרוצים מהיחסים עם שכניהם
קהילה וחברה
שיעור התורמים
קהילה וחברה
שיעור התרומה מההכנסה הפנויה
קהילה וחברה
שיעור המתנדבים
קהילה וחברה
שיעור המתנדבים לפחות 10 שעות בחודש
קהילה וחברה