המכון החרדי למחקרי מדיניות

המכון החרדי למחקרי מדיניות שואף לקדם שיח שיטתי ומקצועי בתחומי המדיניות החברתית, בסוגיות הנוגעות לחברה החרדית. ייחודיות המכון על פני […]

מה חדש?

החברה החרדית, תמונת מצב (יוני 2018)

נתוני מפתח אודות האוכלוסייה החרדית יחד עם נתונים השוואתיים לאוכלוסיות נוספות בישראל, הנתונים במסמך יעודכנו תקופתית. החברה החרדית תמונת מצב […]