המכון החרדי למחקרי מדיניות

המכון החרדי למחקרי מדיניות שואף לקדם שיח שיטתי ומקצועי בתחומי המדיניות החברתית, בסוגיות הנוגעות לחברה החרדית. ייחודיות המכון על פני […]

מה חדש?