• En
 • פרסומים חדשים

  לצפיה בכל הפרסומים ב
  תכנית 100 הימים
  תכנית 100 הימים היא תכנית אסטרטגית המוגשת לכנסת ה-25, לצורך קידום כלכלי-חברתי של החברה החרדית במגוון תחומים.
  ד"ר איתן רגב
  אלעזר קורנפלד
  בנצי ראקוב
  דב גולדברג
  דניאל בן יהודה
  יהודית מילצקי
  יפעת מנצבך-שפירא
  יעקב איזק
  ישראל תיק
  מאיר הירשמן
  ד"ר שי שטרן
  שני זוסמן-אפרתי
  רוני ברבוי
  תוכנית אסטרטגית
  רוחבי
  מרכז המידע ע"ש וואהל
  |

  מרכז המידע ע"ש וואהל מנגיש באופן
  אינטרקטיבי נתונים בתחומים:
  תעסוקה, השכלה גבוהה, דמוגרפיה, התפלגות חרדים בישובים ותחום מוניציפלי

  הצוות שלנו |
  המכון החרדי למחקרי מדיניות |
  ידע ונתונים

  המכון החרדי פועל להעשרת מסד הנתונים העומד בפני מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות. פיתוח מסד הידע נסמך על מאגרי הנתונים הממלכתיים ועל יצירת מאגרי נתונים נוספים.

  מחקר

  המכון החרדי עוסק במחקר אמפירי כמותי ואיכותני מכוון מדיניות, המשלב בין עולמות הידע של טובי החוקרים האקדמיים ושל עמיתי מחקר חרדים בעלי רקע מקצועי וניסיון בניהול מערכות ציבוריות בקהילה החרדית.

  מדיניות

  המכון החרדי יוזם ושותף לתהליכי מחקר ותכנון אסטרטגי הנוגעים לציבור החרדי. המכון פועל בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, מגזר שלישי ומגזר עסקי.

  דילוג לתוכן