• En
 • פרסומים חדשים

  לצפיה בכל הפרסומים ב
  מרכז המידע ע"ש וואהל
  |

  מרכז המידע ע"ש וואהל מנגיש באופן
  אינטרקטיבי נתונים בתחומים:
  תעסוקה, השכלה גבוהה, דמוגרפיה, התפלגות חרדים בישובים ותחום מוניציפלי

  הצוות שלנו |
  המכון החרדי למחקרי מדיניות |
  ידע ונתונים

  המכון החרדי פועל להעשרת מסד הנתונים העומד בפני מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות. פיתוח מסד הידע נסמך על מאגרי הנתונים הממלכתיים ועל יצירת מאגרי נתונים נוספים.

  מחקר

  המכון החרדי עוסק במחקר אמפירי כמותי ואיכותני מכוון מדיניות, המשלב בין עולמות הידע של טובי החוקרים האקדמיים ושל עמיתי מחקר חרדים בעלי רקע מקצועי וניסיון בניהול מערכות ציבוריות בקהילה החרדית.

  מדיניות

  המכון החרדי יוזם ושותף לתהליכי מחקר ותכנון אסטרטגי הנוגעים לציבור החרדי. המכון פועל בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, מגזר שלישי ומגזר עסקי.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן