מדיניות עם עומק מחקרי 

המכון החרדי למחקרי מדיניות מתמחה בתכנון אסטרטגי, פיתוח, יישום וקידום מדיניות מבוססת נתונים ומחקר בכל הקשור לחברה החרדית בישראל.

המתודולוגיה הייחודית של המכון משלבת ניתוח נתונים, מחקר כמותני ומחקר איכותני, עם הבנה מעמיקה של העולם החרדי.
צוות המכון מורכב מחוקרים ואנשי אקדמיה מקשת רחבה של תחומים, מומחי אסטרטגיה ומדיניות ציבורית, ועמיתי מחקר חרדים בעלי רקע מקצועי רחב וניסיון עשיר בניהול מערכות ציבוריות הן בקהילה החרדית והן ברשויות מוניציפליות ומשרדי ממשלה.

בשנים האחרונות היה המכון שותף מרכזי בקביעת מדיניות ותכנון פרויקטים עבור גורמי ממשל רבים ובכללם: משרד החינוך, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לירושלים ומורשת, עיריית בני ברק, עיריית בית שמש, פורום הרשויות המקומיות החרדיות ועוד.


החזון

הגידול הצפוי בחברה החרדית ובשיעורה בחברה הכללית, יהווה שינוי אסטרטגי בעל השלכות משמעותיות על תחומים רבים במדינת ישראל.
מטרת העל של המכון היא מציאת פתרון מוצלח, מכובד וריאלי לאתגרים שמציבה המציאות החדשה הן בפני החברה החרדית והן בפני המדינה.
הדרך לפתרון כזה היא בניית תכנית אסטרטגית רב שנתית לקידום ופיתוח המגזר החרדי בתחומי התעסוקה, הבריאות, החינוך, הדיור והתחום המוניציפלי, נוסף על סוגיות רוחב כגון הדיגיטציה וההון האנושי.

חזון זה הוביל את המכון לפיתוח מודל עבודה ייחודי לגיבוש וקידום מדיניות. המודל, בו משולבים יחדיו חוקרים אקדמיים, מומחי ניתוח נתונים ועמיתים חרדים המכירים את המורכבות בשטח, מייצר בהצלחה תכניות אסטרטגיות בעלות ישימות גבוהה, המתבצעות בשיח מתמיד עם ההנהגה הרבנית והציבורית של החברה החרדית.
המכון מנוסה מאוד גם ביצירת שיתופי פעולה עם ארגונים וגופים פילנתרופיים המתמחים במיזמים כלכליים-חברתיים בחברה החרדית.


היתרון היחסי

תהליכי הייעוץ האסטרטגי ותכנון המדיניות הנערכים במכון החרדי מסתמכים על מחקרי עומק מבוססי נתונים ועל היכרות עמוקה עם מאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה החרדית.
לחוקרי המכון גישה בלעדית לבסיס נתונים וידע יחיד מסוגו שנוצר במכון בעזרת סקרי שטח ייעודיים ומקורות רבים נוספים.
במקביל לעבודת המחקר מבצע צוות המכון באופן שוטף תהליכי שיתוף ציבור באמצעות ראיונות, קבוצות מיקוד ושולחנות עגולים, על מנת לערב את כל הגורמים הרלוונטיים במערכות הממשלתיות והחרדיות, לצורך חידוד והתאמת התוכניות. לאחר אישור התכניות מלווה המכון את יישומן תוך גיוס ושיתוף מובילי דעת קהל, ארגונים חרדים ואנשי שטח רלוונטים.


מרכז הנתונים והידע ע"ש וואהל

בתהליכי העבודה שנעשו בשנים האחרונות זיהה צוות המכון החרדי את הצורך האקוטי של המערכות הממשלתיות בנתונים אחידים ומקיפים אודות החברה החרדית. בהתאם לכך, פותח במכון מרכז נתונים וידע חדשני ופורץ דרך, המנגיש באופן אופטימלי מערך נתונים גדול ומבוסס אודות החברה החרדית. פיתוח מרכז המידע נעשה בשיתוף עם קרן וואהל.
ממשק נגיש ואינטראקטיבי יאפשר לכל המעוניין לגשת למרכז הנתונים, לנתח מידע רב על אוכלוסיות בישראל ולבחון מגמות כלכליות-חברתיות לאורך זמן. כעת מנגיש הממשק נתוני למ"ס, בתחומי התעסוקה, ההשכלה גבוהה, הדמוגרפיה, התפלגות חרדים בישובים וכן בתחום המוניציפלי.
מרכז הנתונים והידע מתעדכן באופן שוטף ויפתח עוד ועוד אפשרויות לבחינה מקצועית של סוגיות הנוגעות לפערים בין אוכלוסיות ויצירת מדדים השוואתיים רלוונטיים.

 

 

לצפייה בניוזלטר האחרון לחצו כאן