המכון החרדי למחקרי מדיניות – תכנון אסטרטגי עם עומק של מכון מחקר

המכון החרדי למחקרי מדיניות מתמחה בתכנון אסטרטגי, פיתוח,יישום וקידום מדיניות מבוססת נתונים ומחקר בכל הקשור לחברה החרדית בישראל.

המכון עובד על פי מתודולוגיה ייחודית המשלבת נתונים, מחקר כמותני ואיכותני עם הבנה מעמיקה של העולם החרדי. צוות המכון מורכב מחוקרים ואנשי אקדמיה ממגוון תחומים (כלכלה, סוציולוגיה, משפטים, מדע המדינה, פסיכולוגיה ארגונית ועוד), מומחי אסטרטגיה ומדיניות ציבורית לצד עמיתי מחקר חרדים בעלי רקע מקצועי רחב וניסיון עשיר בניהול מערכות ציבוריות בקהילה החרדית, ברשויות מוניציפליות ומשרדי ממשלה.

המכון החרדי למחקרי מדיניות היה שותף מרכזי בשנים האחרונות בקביעת מדיניות ותכנון פרויקטים עבור גורמי ממשל רבים ובכללם משרד ירושלים ומורשת, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, עיריית בני ברק, עיריית בית שמש, פורום הרשויות המקומיות החרדיות ועוד.

 

החזון

על פי התחזיות הדמוגרפיות, בעשורים הקרובים יגדל משמעותית שיעורה של החברה החרדית, נתון שיהווה שינוי אסטרטגי בעל השלכות משמעותיות על תחומים רבים במדינת ישראל. הסתכלות מאקרו על החברה הישראלית לאור השינויים הדמוגרפים הצפויים הובילו את המכון החרדי למחקרי מדיניות להגדיר כחזון בניית תכנית אסטרטגית רב שנתית לקידום ופיתוח כלכלי של המגזר החרדי בתחומי התעסוקה, הבריאות, החינוך, הדיור והתחום המוניציפלי, נוסף על סוגיות רוחב כגון הדיגיטציה וההון האנושי.

חזון זה הוביל את המכון לפיתוח מודל ייחודי לגיבוש וקידום מדיניות ובניית תכניות אסטרטגיות שיבטיחו את שגשוגה החברתי-כלכלי של החברה החרדית במדינת ישראל. המודל, בו משולבים יחדיו חוקרים מתחומים שונים, מיטב המומחים בניתוח נתונים ועמיתים חרדים המכירים את המורכבות ברמת השטח, מסייע בהובלת תכניות אסטרטגיות מקצועיות בעלות ישימות גבוהה בשטח, המתבצעות תוך שיתוף ודיאלוג מתמיד עם ההנהגה הרבנית והציבורית של החברה החרדית. המכון החרדי למחקרי מדיניות מנוסה גםביצירת שיתופי פעולה עם ארגונים וגופים פילנתרופיים העוסקים במיזמים כלכליים-חברתיים בחברה החרדית.

 

תהליך הייעוץ האסטרטגי ותכנון מדיניות

תהליכי הייעוץ האסטרטגי ותכנון המדיניות הנערכים במכון החרדי מבוססים על מחקרי עומק הנשענים על נתונים ועל והיכרות עם השטח ומאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה החרדית. חוקרי המכון מנתחים את המידע על בסיס נתונים וידע ייחודיים הקיימים במכון, מסקרים ייעודיים שבוצעו על ידי צוות המכון וממקורות נוספים רבים . במקביל לעבודת המחקר צוות המכון מבצע באופן שוטף תהליכי שיתוף ציבור באמצעות ראיונות, קבוצות מיקוד ושולחנות עגולים, על מנת לערב את כל הגופים והגורמים הרלוונטיים במערכות הממשלתיות והחרדיות, לצורך חידוד והתאמת התוכניות האסטרטגיות. לאחר אישור התכניות מלווה המכון את יישומן תוך גיוס ושיתוף מובילי דעת קהל, ארגונים חרדים ואנשי שטח רלוונטים.

בתהליכי העבודה שנעשו בשנים האחרונות זיהה צוות המכון החרדי את הצורך האקוטי של המערכות הממשלתיות במאגרי נתונים אחידים ומקיפים אודות החברה החרדית. בהתאם לכך, בשנה האחרונה, פותח במכון מרכז נתונים וידע חדשני ופורץ דרך, המנגיש באופן אופטימלי מערך נתונים מבוסס וגדול אודות החברה החרדית. בממשק זה מוצגים נתונים באופן נגיש ואינטרקטיבי לכלל הציבור כך שניתן יהיה לנתח מידע רב על אוכלוסיות בישראל ולבחון מגמות כלכליות-חברתיות לאורך זמן. מרכז הנתונים והידע, שבנוי כממשק אינטרנטי, מאפשר השוואה בין המגזר הכללי, החרדי והערבי כמו גם השוואה בין נשים וגברים בישראל. הממשק מנגיש כעת נתוני למ"ס, בתחומי התעסוקה, ההשכלה גבוהה, הדמוגרפיה, התפלגות חרדים בישובים וכן בתחום המוניציפלי.

מרכז הנתונים והידע של המכון מתעדכן באופן שוטף כך שיציג נתונים מנהליים עדכניים ונתוני למ"ס בתחומים השונים הקשורים הן בחברה החרדית והן בחברה הכללית, על מנת לאפשר בחינה של סוגיות הנוגעות לפערים בין אוכלוסיות ויצירת מדדים השוואתיים רלוונטיים.