המכון החרדי למחקרי מדיניות נוסד בשנת 2014 במטרה לקדם פיתוח מדיניות מבוססת מחקר, ידע ונתונים המקדמת את טובת החברה הישראלית כולה, תוך שמירה על ערכי הליבה של החברה החרדית.

תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים דרמטיים בנוגע להמשך הגידול של הציבור החרדי בישראל, המעידים על שינוי בסדר גודל אסטרטגי במשקלה של החברה החרדית בכלל החברה הישראלית. לתמורות אלה יהיו השלכות מרחיקות לכת על מגוון תחומי החיים האזרחיים, ובהם כלכלה, תעסוקה, דיור ורווחה. בחינה של סוגיות אלה והיערכות אליהן באמצעות מדיניות מקצועית מסתמנות כצורך קריטי, לא רק עבור החברה החרדית עצמה אלא עבור החברה הישראלית בכללותה. מדיניות המבוססת על פתרונות המותאמים למאפיינים הייחודיים של הציבור החרדי, מתוך פרספקטיבה של צורכי כלל החברה, היא חיונית ותיטיב עם החברה הישראלית כולה.

המכון נוסד כדי להתמודד עם אתגרים אלה ולענות על הצורך בהצגה ובניתוח של הנתונים והידע הנדרשים בקביעת מדיניות, על מנת לסייע בעיצוב כלים ואסטרטגיות פעולה למען החברה החרדית והחברה כולה.  המכון מבקש להוות כתובת בתחום ידע זה בעבור מקבלי החלטות, גורמים מקצועיים וגופים פילנתרופיים הפוגשים באתגרים אלה מתוקף עיסוקם, ולפעול מולם כגורם מקצועי מוביל.

צילום: אלי קליין

 

על מנת להתמודד עם האתגר התכנוני והמקצועי הניצב לפתחו פותח במכון מודל פעולה ייחודי הנשען על שלושה יסודות:

  1. שילוב טובי החוקרים האקדמיים באתגר המחקר והתוויית המדיניות.
  2. שילובם של עמיתי מחקר חרדים בעלי רקע מקצועי רחב וניסיון עשיר בניהול מערכות ציבוריות בקהילה החרדית.
  3. העשרת מסד הנתונים תוך שימוש במאגרי הנתונים הממלכתיים ויצירת מאגרי נתונים נוספים, המסתמכים על בסיסי ידע המעוגנים בהיכרות עמוקה עם החברה החרדית.

ייחודיות מודל הפעולה של המכון היא בשיתוף הפעולה בין אנשי מפתח בשדרת העשייה המקצועית הפנים-חרדית לבין אנשי אקדמיה מובילים בתחומם וצוות חוקרים מתחומים שונים, חרדים ושאינם חרדים. שיתוף פעולה זה מאפשר התבוננות שאינה מוגבלת על ידי עמדות מוקדמות, בחינה של צורכי כלל הציבור ומגזרי האוכלוסייה, וחיבור מעשי ובלתי אמצעי של הידע והניסיון שנצבר אצל אנשי האקדמיה ואנשי השטח שחברו לעריכת המחקרים.