• En
  • איך מודדים עוני? (צריך עיון)

    אחת האקסיומות הרווחות בתקשורת הכללית הם שיעורי העוני הגבוהים בחברה החרדית. בהסתמך על ממדים שונים, נהוג לראות בחברה החרדית חברה ענייה במיוחד. להתייחסות זאת השלכות רבות על הדרך בה נוהגת החברה הישראלית והממשלה עם הקהילה החרדית. במחקר שערכו ניצה קסיר ואסף צחור-שי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, הם מעלים כי המסקנות עליהם מורים המדדים הרשמיים שגויים, כיוון שאמת המידה לעוני המקובלת בהם אינה הולמת את החברה החרדית.

     

    דילוג לתוכן