• En
 • נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין : “איננו כבר יודעים מי זקוק למי, האם החברה החרדית זקוקה למדינה או שהמדינה זקוקה להשתלבות החברה החרדית”

  נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין נשא את דברי הפתיחה של הכנס והביע את חיבתו והוקרתו למייסד המכון. ריבלין פתח את דבריו והגה את שם המכון פעמיים בפיו כאשר הוא מסביר לנוכחים שעצם אזכור שמו של המכון היא חידוש ייחודי הדורש תשומת לב. “אני יותר משמח על קיומו של הכנס הייחודי הזה של המכון החרדי  למחקרי מדיניות” אמר ריבלין “אני חייב לומר שעצם האזכור של שם המכון מעורר פעמיים השתאות אצל אנשים שאינם בקיאים.

  הנשיא הוסיף וציין את מחויבותה של המדינה לשמירה על זהותה ומאפיינה הייחודיים של החברה החרדית “אני רואה בכם ממשיכי דרכם של מחדשי הישוב הישן.” אמר ריבלין “אתם לא מוותרים על הזהות שלכם ויודעים להיות פורצי חומות מרחיבי גבול ירושלים. אני סבור שמדינת ישראל צריכה לאפשר למי שרוצה ללמוד לעשות זאת, להחזיק את לומדי התורה היא זכות וחלק מהערכים של המדינה. עם זאת ברור שצריך לתכנן מדיניות. במציאות הנוכחית אנו לא יודעים מי זקוק למי, האם החברה החרדית זקוקה למדינה או המדינה זקוקה להשתלבות החברה החרדית".

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן