• En
  • אסף צחור-שי – תרומות והתנדבות בחברה החרדית

    “משק בית חרדי תורם 15% מההכנסה שלו. זה משקף גם שיעור תרומות וגם גובה תרומות ממוצע הגבוהים פי שלושה. המניעים המרכזיים לכך הם קהילתיים ודתיים, – ציווי הלכתי ומחויבות קהילתית.”

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן