• En
  • אסף צחור-שי – תרומות והתנדבות בחברה החרדית

    “משק בית חרדי תורם 15% מההכנסה שלו. זה משקף גם שיעור תרומות וגם גובה תרומות ממוצע הגבוהים פי שלושה. המניעים המרכזיים לכך הם קהילתיים ודתיים, – ציווי הלכתי ומחויבות קהילתית.”

    דילוג לתוכן