אפליה מת(ו)קנת?! (ישראל יוסקוביץ', משפחה)

סמנכ"ל פרויקטים ושותפויות במכון וכתב עיתון משפחה, ישראל יוסקוביץ', סקר בכתבה מפורטת את סוגיית שילוב חרדים בשירות הציבורי.

לכתבה התראיין נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', שהרחיב אודות חשיבות השילוב והגיוון עבור כלל החברה הישראלית: "מה שמניע אותי הוא טובתה של החברה הישראלית: כשעל יד השולחן יושבים נציגי כלל המגזרים במדינת ישראל ההחלטות יתקבלו באופן אופטימלי […] קיימים אצלנו ציבורים שלמים – מה שנקרא תת אוכלוסיות – עם תפיסות עולם שונות שמודרים משולחן קבלת ההחלטות. מבחינתי, זהו כשל של המערכת ואסור לאפשר את זה. ייחודיותו של עם ישראל היא בהיותו כאיש אחד בלב אחד ועם דעה שונה. לכל מגזר בעם ישראל יש את הייחודיות שלו ואני רוצה את כולם בתוך החדר."

ופרופ' הרשקוביץ' הינו נאה דורש ונאה מקיים. הנציבות מנסה לשנות את הפררוגטיבה הניתנת לבעלי תואר והגוף שגויס לסייע לה במלאכה הוא 'המכון החרדי למחקרי מדיניות'. בדיון מיוחד שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת החוקה בכנסת, הציגו המנכ"ל רועי כהן וראש תחום תעסוקה איציק קרומבי, נייר עמדה שכתבו חוקרי המכון, הגב' ניצה קסיר (המשנה ליו"ר) ופרופ' יורם מרגליות (עמית בכיר), בו הם מנתחים את סוגיית הדרישה לתואר – כתנאי סף לקבלת עובדים בשירות הציבורי: במסמך מנסים קסיר ומרגליות לברר האם מדובר בסעיף שנועד להבטיח, הלכה למעשה, תפוקת עבודה אופטימלית, או שזהו רק סנן שמטרתו לאתר עובדים ברמה גבוהה. כך או כך, מסקנתם היא, שגם אם שתי התשובות נכונות, ניתן למצוא את החלופות המתאימות שיאיינו את הדרישה הזאת.

בנציבות שירות המדינה תומכים בעמדת קסיר ומרגליות. מור ברזני, מנהלת האגף לגיוון תעסוקתי, משוכנעת, שבמאזן שבין הצורך בסנן לצורך בייצוג חרדי בשירות המדינה האחרון גובר. לדבריה: "כשזה נוגע למגזר הציבורי, אנחנו פועלים מתוך התפיסה שמגוון יותר זה מקצועי יותר. בתקופת הקורונה הבנו גם שמגוון יותר זה ענין של הצלת חיים ממש. כדי להיות חכמים, יצירתיים ומקצועיים יותר אנחנו חייבים להעסיק חרדים ואוכלוסיות מיעוט בכל התפקידים ובמגוון הדרגות. לכן אנחנו נחושים להאיץ את תהליך סגירת פערי הייצוג שנפערו במשך שנים רבות. אי אפשר לחכות כאן לאבולוציה".

בהתאם לכך, בימים אלו, שוקדים בנציבות ו'במכון החרדי', על כתיבת מסמך משותף שנועד לייצר חלופות לתנאי סף רלוונטיים לציבור החרדי. לכשיתגבשו ההמלצות ויאושרו יש לקוות שמידת השילוב בשירות הציבורי של אוכלוסיות מגוונות בכלל ושל חרדים בפרט, תתגבר ותתעצם. המרת דרישת התואר במבחנים מותאמים לתפקיד תתרום להרחבת בריכת המועמדים הפוטנציאליים, להשבחת ההון האנושי בשירות הציבורי ולריבוי קולות ודעות בשולחנות מקבלי ההחלטות ובמסדרונות השלטון.