אתגרים לחוסן לאומי – הקהילה הערבית והקהילה החרדית – הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר במיזם ענבר, מעוז

ב-10 לנובמבר 2019, נערכה הרצאה לעמותת מעוז במסגרת מיזם ענבר, בלוד. ההרצאה עסקה באתגרים לחוסן לאומי – הקהילה הערבית והקהילה החרדית והועברה על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

ההרצאה נערכה במסגרת “מיזם ענבר”. “ענבר” הינה עתודה ניהולית במערכת הבריאות. ענבר היא מיזם משותף של משרד הבריאות וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת הבריאות, המבוססת על כלל חלקיה: קופות חולים, בתי חולים, מטה ויחידות משרד הבריאות וצה”ל. התוכנית שואפת לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של מערכת הבריאות, להגדיל את האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים של המערכת, לפתח יכולות ניהוליות ומנהיגותיות, וליצור רשת של מנהיגות ומנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במערכת הבריאות הציבורית בישראל.

ההרצאה עסקה במספר נושאים:

    • חוסן כלכלי-חברתי
    • ערביי ישראל בשוק העבודה
    • חרדים בשוק העבודה