• En
  • בגלל כסף: יותר חרדים מוותרים על טיפול רפואי (רותם אליזרע, ynet)

    בעקבות פרסום המאמר “ביטוחי בריאות והוצאות על בריאות בחברה החרדית” של ניצה (קלינר) קסיר ודימיטרי רומנוב, פורסמה בynet כתבה על המחקר.

    מחקר חדש העוסק בהוצאות הרפואיות של משקי הבית בישראל חושף פערים גדולים בין המגזר החרדי למגזר היהודי הלא חרדי: 13% מהחרדים דיווחו כי נמנעו מטיפולים רפואיים בשל סיבות כלכליות לעומת 8% בלבד מהלא חרדים. כ־53% מהנשאלים החרדים השיבו כי ויתרו על טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות לעומת 32% בקרב היהודים הלא חרדים (דתיים־לאומיים, מסורתיים וחילונים).

    את המחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות, ערכו ניצה (קלינר) קסיר, לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל ומנהלת יחידות שוק העבודה ומדיניות הרווחה, וד”ר דמיטרי רומנוב, לשעבר המדען הראשי של הלמ”ס. המחקר ביקש לבדוק את נושא ביטוחי בריאות וההוצאות הרפואיות על תרופות וטיפולים. החוקרים השוו בין שיעורי ההוצאות הממוצעים של משקי הבית במגזר החרדי לעומת המגזר היהודי הלא חרדי והמגזר הערבי.

    דילוג לתוכן