• En
  • בוועדת הכספים – לראשונה בישראל: פעילות הגמ”חים הוסדרה (דניאל הרץ, כיכר השבת)

    לאחר כשנתיים וחצי של דיונים מורכבים, ועדת הכספים בהובלת יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ‘חוק הגמ”חים’. אישור החוק סולל את הדרך לאישור תקנות ה-CRS בהמשך השבוע ואת הסדרת מעמד הגמ”חים לעניין החוק לאיסור הלבנת הון.

    פרופ’ יורם מרגליות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות, שהיה שותף למגעים בין הגמ”חים למדינה, התייחס אף הוא להחלטה ואמר: “החוק הוא דוגמה להחלה של חוקי המדינה על מוסד קהילתי חרדי תוך ניסיון אמיתי להתחשב במאפייני האוכלוסייה הייחודיים. אי העברת החוק הייתה פוגעת בגמ”חים, שכן הבנקים לא היו מתירים להם להמשיך ולנהל חשבונות בלא אסדרה. החוק בנוסחו שעבר קריאה ראשונה היה גורם בוודאות לקריסה של גמ”חים רבים ולנזק קשה לכלכלת משקי הבית החרדים העניים כמו גם לאפשרות ליחסי אמון כלשהם בין החרדים למדינה”.

    דילוג לתוכן