• En
  • בזכות אורח חיים: החוקרים גילו: יותר חרדים מצליחים לסגור את החודש (JDN)

    למרות שיעורי העוני הגבוהים במגזר החרדי, הצליחו רבים מאוד בשנים האחרונות לחסוך ולהפחית חובות. מחקר חדש של ניצה (קלינר) קסיר ועמיתה ד”ר דמיטרי רומנוב מציג נתונים מרתקים על הרגלי החיסכון, ההוצאות והחובות של משקי הבית במגזר החרדי.

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן