• En
  • בזכות אורח חיים: החוקרים גילו: יותר חרדים מצליחים לסגור את החודש (אלי רוטמן, כיכר השבת)

    מהמחקר של ניצה (קלינר) קסיר ועמיתה ד”ר דמיטרי רומנוב, עולים נתונים חדשים ומעודדים המורים על הצלחה של חרדים בניהול התקציב החודשי המשפחתי. מסקנת החוקרים: זה גם בזכות “ערך של הסתפקות במועט ובחירה מודעת באורח חיים סגפני” (חרדים).

    הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

    מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

    דילוג לתוכן