ניצה (קלינר) קסיר נשאה דברים באירוע של בית הנשיא ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – הגיוון התעסוקתי בראי החוסן הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל

ניצה (קלינר) קסיר נשאה דברים באירוע במסגרת פיילוט לקידום הגיוון התעסוקתי והטמעת שוויון הזדמנויות בחברות ממשלתיות, שנערך בבית הנשיא עם הנציבות לשוויון הזדמנויות בשיתוף רשות החברות הממשלתיות. מטרת האירוע הייתה הכשרות עומק למגייסים ולסמנכ”לים מחברות ממשלתיות במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הרב גוניות בחברה, להדריך את החברות כיצד ליצור סביבה מכילה יותר, וללמדן לגייס עובדים איכותיים מקהילות שונות.

בין נושאי הדברים באירוע היו: יודפת אפק ארזי – סגנית מנהלת רשות החברות, עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון,  והמשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ניצה (קלינר) קסיר, שחתמה את חלקו הראשון של הים והציגה את “הגיוון התעסוקתי בראי החוסן הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל”. ההרצאה כללה התייחסות לחשיבות הגיוון, התייחסות לנתונים החיובים על המצב המקרו-כלכלי בישראל, לצד הצגת האתגרים העומדים בפני המשק ובמרכזם אתגר שילובן של הקהילות השונות. את ההרצאה היא סיכמה בדיון בסוגיה של תפקידם של המדינה, המעסיקים, והקהילות השונות, להתמודדות עם האתגר של השילוב של כלל האוכלוסיות בתעסוקה ובכלכלה.