• En
 • “בריאות לפני הכל” או “העיקר הפרנסה”? (דוד שלומוביץ, ביזנעס)

  מה באמת חשוב לנו בחיים. בריאות, כסף, או אולי דווקא דיור הולם. המחקר שנערך על ידי ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, דמיטרי רומנוב, עמית מחקר במכון, ואסף צחור-שי, חוקר בכיר במכון, בחן את סדרי העדיפויות של שלוש אוכלוסיות שונות בישראל – חרדים, יהודים לא חרדים וערבים, כמו גם את שביעות הרצון מהם.

  במחקר נבדקו 10 תחומים מרכזיים המשפיעים מהותית על חיינו: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה, דיור, חיי קהילה וחברה, ביטחון אישי וחשיפה לפשיעה, איכות הסביבה ותשתיות ציבוריות (תחבורה, פיתוח באיזור המגורים וכד’). מהמחקר, שכלל סקר מקיף בקרב כ-1,200 נשאלים, עולה, כי למרות השוני המובהק באורח החיים – יש דמיון רב בין ההעדפות של חרדים ויהודים לא-חרדים: ששת התחומים החשובים ביותר עבורם מדורגים באותו הסדר: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה ודיור. לעומת זאת, בחברה הערבית, סדר חשיבות התחומים מעט שונה; הנשאלים אמנם דירגו את הבריאות כתחום החשוב בחיים, אך במקביל – “חינוך והשכלה” ו”תעסוקה” צויינו במיקום גבוה יותר, ואילו “רווחה אישית וחיי משפחה”, תחום שדורג במקום ה-2 מבחינת רמת החשיבות שלו בקרב הנשאלים החרדים והיהודים לא-חרדים, זכה רק למקום ה-7 בחשיבותו באוכלוסייה הערבית.

  תוצאות המחקר מבליטות גם הבדל מגדרי מעניין, ומראות כי נשים וגברים מייחסים חשיבות שונה לתחומים שונים. החוקרים מסבירים כי “תוצאות המחקר מראות כי נשים מייחסות חשיבות גבוהה יותר לתחומי הבריאות והרווחה האישית, מאשר הגברים, בכל קבוצות האוכלוסייה. לצד זאת, גברים מייחסים לתחום התשתיות הציבוריות חשיבות גבוהה יותר מאשר הנשים.

   

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן