גיוס חרדים? בואו נדבר על סוף מודל צבא העם (יעקב פלבינסקי וניצה (קלינר) קסיר)

המשנה ליו"ר המכון, ניצה (קלינר) קסיר, ועיתונאי "במשפחה", יעקב פלבינסקי, חברו לכתיבת טור דעה אודות סוגיית גיוס חרדים.

כזכור, בעקבות גילוי עיוות נתוני הגיוס של החרדים, מונתה ועדה מטעם הרמטכ"ל שבמסקנותיה הרחיבה את היריעה והמליצה לוותר על גיוס גורף, תוך הורדת גיל הפטור. לדבריהם, המלצותיה של הועדה מעידות על הבנה והפנמה של כשל מובנה שהמיט על החברה הישראלית את אחד הסכסוכים המשמעותיים ביחסי דת ומדינה.

לטענת הכותבים מודל צבא העם לא באמת עובד, ולא באמת שוויוני. בנוסף, מחירו גבוה מאוד – הן במישור החברתי בדמות העמקת הקרע בין חלקי העם, והן במישור הכלכלי בדמות הצבת חסם בפני השתלבות חרדים במעגל העבודה.

בהתחשב במגמות הדמוגרפיות חותמים הכותבים בקביעה כי "צו השעה וכורח המציאות מחייבים חשיבה מחודשת על המבנה הרצוי לגיוס לצה"ל, ובכלל זה בחינת אפשרות למעבר לצבא מקצועי בהתאם לצורכי הצבא, תוך תשלום שכר הולם המותאם לשכר השוק. חייבים להניח בצד את הסנקציות והעונשים על אי גיוס – ולהתמקד בפתרונות. הצעדים הראשונים כבר בדרך."