• En
 • גמ”ח זה לא בנק אלא קרן לנזקקים (פרופ’ יורם מרגליות, גלובס)

  פרופסור יורם מרגליות, עמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות, פרסם מאמר בנושא הגמ”ח כקרן לנזקקים.

  “קיים פער עצום בהכנסה לנפש בין החרדים ליהודים שאינם חרדים. עם זאת, מחקר בנושא מצא ששיעור המרוצים ממצבם הכלכלי בקרב החרדים גבוה יותר משיעור המרוצים באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית. מסקר מדדי איכות חיים עולה, שהחרדים אינם סובלים ממרבית מאפייני העוני. למשל, על אף הקשר בין בריאות להכנסה, רמת בריאותם של חרדים שהכנסתם נמוכה, היא כשל יהודים לא-חרדים, שהכנסתם גבוהה.
  הסבר מרכזי לכך הוא קיומם של חיי קהילה. החרדים מסייעים זה לזה בהתנדבות: בשירותים, במוצרים ובכסף. תובנות חשובות, שאליהן הגיעה החברה הכללית ביחס ליתרונות הכלכלה השיתופית, מיושמות הלכה למעשה, ובהיקף נרחב, בקהילה החרדית. דוגמה משמעותית לכך היא גמ”ח ההלוואות, ללא ריבית וללא ביטחונות, אלא ערבים בלבד. משקי-בית ועסקים זעירים משתמשים בהלוואות אלה כדי להתגבר על קשיים בתזרים מזומנים.

  הגמ”ח הוא גוף חברתי לקידום הרווחה והדאגה לנזקקים. אין הכנסה מהפעילות, שמסייעת לנזקקים ומקדמת צדק חלוקתי. תפקידו מתמצה בבחירת הלווים והערבים, ובגביית החוב. מאחר שהלווה והערבים לחובו חברים באותה הקהילה, לגמ”ח סנקציות חברתיות מרתיעות בכוחן המביאות את שיעור החובות האבודים קרוב לאפס. פחות מכל מלווה אחר”.

  הרשמה לוועידת המכון החרדי - 2024

  מספר המקומות בכנס מוגבל | אישור הרשמה סופי ישלח אליך במייל 

  דילוג לתוכן