• En
  • גשר מבורך בין העולם החרדי לשאר החברה (ערוץ 7)

    בעקבות הכנס השנתי השני של המכון, שנפתח בדברי ברכה של נשיא המדינה רובי ריבלין, פורסמה באתר ערוץ 7 כתבה על הכנס ודברי הנשיא בכנס.

    נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין פתח את הכנס השנתי של המכון החרדי למחקרי מדיניות – גוף המחקר והידע של החברה החרדית.

    בכנס נחשף לראשונה פרויקט מדד איכות החיים של החברה הישראלית, במסגרתו פותחה מערכת מדדים הבוחנת שלוש אוכלוסיות המרכיבות את הפסיפס הרב-גוני של החברה בישראל – חרדים, יהודים שאינם חרדים וערבים.

    דילוג לתוכן