• En
  • ד”ר אביגדור קפלן – קהילתיות חרדיות ומדיניות רווחה ממשלתית – הילכו השניים יחדיו

    “אחד התפקידים המרכזיים שלנו הוא לסגור פערים במדדים האובייקטיביים בין החרדים ללא חרדים. אך גם לסגור את הפערים מהכיוון ההפוך מהמגזר הלא חרדי ולהעתיק דברים רבים וטובים שקיימים במגזר החרדי כמו התנדבות ודברים חשובים אחרים.”

    דילוג לתוכן